DE SYSTEMISCHE BLIK                                                                      6-9-2018 Dieren

 

Algemene voorwaarden

1.Definities

 

1.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen DE SYSTEMISCHE BLIK ( hierna te noemen DSB) en deelnemer aan opleidingen, trainingen, workshops en individuele (coaching-) sessies,( hierna te noemen “deelnemer”).

1.2. Onder deelnemers wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de opleiding, workshop, training, individuele sessie deelneemt.

 

2.Algemeen

 2.1.Opleidingen,workshops, trainingen, sjamanistische sessies  en individueel coaching worden gegeven volgens de ethische code van DE SYSTEMISCHE BLIK. Deelnemers kunnen altijd vooraf, tijdens en na workshops, opleidingen, trainingen, sessies en individueel coaching informatie inwinnen of overleggen.

 

2.2.Deelnemers zijn ten alleen tijde zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en veiligheid. Als deelnemers zware medicijnen en/of psychofarmaca gebruiken dienen zij dat bij het intake gesprek of de aanmelding voor een workshop, training , coaching of sessie  te melden.

 

2.3.Trainer(s) van DE SYSTEMISCHE BLIK garanderen dat alles wat in persoonlijk vertrouwen door deelnemer(s) tijdens een opleiding, training , workshop of coaching gedeeld wordt met het grootste respect en vertrouwen behandelt wordt en dat de trainers en coach hierin de zwijgplicht hanteren. Niets wordt naar buiten gebracht of besproken met derden, tenzij deze derden collega-trainers zijn, die betrokken zijn bij de opleiding, de trainingen of DE SYSTEMISCHE BLIK.

 

2.4.Ook gasttrainers conformeren zich aan de algemene voorwaarden van DSB. Zij ondertekenen een papier waarin geheimhouding wordt beloofd en gegarandeerd over de persoonlijke processen van de deelnemer(s).

 

2.5.Persoonlijke informatie die gedurende een workshop, opleiding, training of individueel coaching wordt gedeeld is privé. Ook van deelnemers wordt verwacht daar niet met derden over te spreken. Het staat iedere deelnemer  vrij om informatie over zijn/haar eigen proces en ervaringen  met anderen deelnemers en derden te delen.

 

3.Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand:

 • Door de volgende aanmeldingsprocedure via de website te hebben gevolgd: Na aanmelding via de website krijgt deelnemer de volgende bevestigingsmail: je hebt je aangemeld voor een opleiding( workshop, training, individuele sessie) met (start)datum… bij DE SYSTEMISCHE BLIK. De kosten zijn……
 • Een aanmelding is definitief wanneer de deelnemer een digitale ontvangstbevestiging van DSB ontvangen heeft. Per opleiding en training kan dit geschieden doormidden van een intakegesprek en/of ontvangen van een motivatiebrief.
 • Bij aanmelding via Eventbrite of andere geautomatiseerde aanmeldingsprocedures
 • Deelnemer heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.
 • Deelnemer is ingeschreven op het moment dat het inschrijfgeld (voor een opleiding, training ) is betaald.
 • Het inschrijfgeld bedraagt circa 10 % van het volledige cursusbedrag en dient binnen 14 werkdagen na ontvangst van de factuur betaalt te zijn. Het precieze inschrijfgeldbedrag en het totale bedrag van de opleiding staan vermeld in de informatie en in de factuur die deelnemer ontvangt.
 • 3 weken voor aanvang van de opleiding, training , workshop dient het gehele factuurbedrag betaalt te zijn.
 • In overleg is gespreide betaling mogelijk, deelnemer krijgt dan van DSB een betalingsregeling aangeboden.
 • Wanneer deelnemer tot 3 weken voor aanvang van de opleiding, training, de deelname annuleert, krijgt deelnemer het cursusbedrag retour, minus het inschrijfgeld.
 • Wanner deelnemer 3 weken of korter voor aanvang van de opleiding, training, de deelname annuleert, dan vervalt het recht op teruggave en dient het volledige opleidingsbedrag, inclusief inschrijfgeld, te worden voldaan.
 • Wanneer deelnemer tussentijds de opleiding, training wenst te beëindigen, blijft deelnemer betaling plichtig voor het volledige factuurbedrag, inclusief inschrijfgeld.
 • DSB heeft het recht om -met duidelijke opgave van redenen – de opleiding te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren, in welke gevallen deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deelnemer aan DSB betaalde bedrag, minus inschrijfgeld.
 • Bij het niet doorgaan van een opleiding, training , workshop of individueel coaching krijgt de deelnemer een schriftelijk(digitaal) bericht over een mogelijke alternatieve.

Voorwaarden

Workshops, trainingen, opleidingen

Bij annulering nadat de factuur aan de deelnemer is verzonden is DSB genoodzaakt om 25.- euro administratiekosten in rekening te brengen.

 • Annulering tot 21 kalenderdagen voor aanvang van de workshop is kosteloos.
 • Bij annulering tussen 21 en 2 kalenderdagen voor aanvang van de workshop is 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 2 kalenderdagen voor aanvang van de workshop of terugtrekken tijdens de workshop is geen restitutie mogelijk.
 • Bij het niet kunnen deelnemen door zwaarwegende privéomstandigheden kan in overleg met DSB naar deelname op een andere datum voor dezelfde workshop gezocht worden. Deelnemer krijgt voor die workshop 50% korting.

Individuele coaching ,sjamanistische sessies en businesscoaching ( afspraak en annulering)

 • Individuele consulten zijn sinds 2020 btw vrij.
 • Deelnemer kan een afspraak maken voor een individueel consult door middel van telefonisch contact met DSB op te nemen of het contact formulier op de website in te vullen. Deelnemer ontvangt een digitale bevestiging van de gemaakte afspraak.
 • Tot 48 uur van te voren, kan deelnemer consult kosteloos annuleren, zonder opgaaf van reden. Annuleert deelnemer consult korter dan 48 uur voor consult ,dan is DSB genoodzaakt het consult in rekening te brengen. Omdat DSB tijd voor de deelnemer reserveert is dit ongeacht de reden van afzeggen.

 

Laatst bijgewerkt 29-6-22, Dieren

 

 

 

Voel je welkom om contact op te nemen

Benieuwd wat ik voor je kan betekenen? 

Bel mij op: 0031618275619 of mail mij: info@desystemischeblik.nl

 

>