De Systemische blik - Sabine Adamzek

 Alles hoort erbij

Met de systemische blik naar het leven kijken is voor mij in de afgelopen twintig jaar een levenshouding geworden. Sinds de grote ziel, Great Mysterie,datgene, wat alles in het universum voortbrengt, of hoe je het ook noemt mij in 1995 door een diepe crisis in dienst heeft genomen, mij het sjamanistische pad heeft opgestuurd om met volstrekt ander ogen naar het leven te kijken ( lees hier meer over in mijn blog: ​https://www.desystemischeblik.nl/crazywise/​​​) is mijn leven verrijkt door het waarnemen van ongeziene, energetische wetmatigheden.

Sjamanisme en systemisch werk hebben in het verwoorden van deze energetische wetmatigheden (systemische dynamieken) een aantal overeenkomsten, maar verschillen ook in enkele aspecten van elkaar. Deze zijn heel mooi verwoord in het voorwoord van Bert Hellinger voorin en de inhoud van Daan van Kampenhout‘s boek: Beelden van de ziel.

In de afgelopen twintig jaar hebben het faciliteren van systemische opstellingen in combinatie met sjamanistische denkbeelden en technieken mij doen beseffen, dat wij Westerlingen weinig oog hebben voor wat de ziel nodig heeft om in haar volle omvang in ons leven aanwezig te zijn.

Verbinding van de ziel met de natuur

Een van de aspecten van onze ziel is naar mijn mening om in verbinding te zijn, een relatie te hebben met de natuur. Met het grote systeem natuur in al haar aspecten. Wij mensen, zijn vanuit een sjamanistisch oogpunt verbonden met alles om ons heen, dat ook bezield is. Inheemse volkeren en maatschappijen, die vandaag de dag nog in verbondenheid met hun natuurlijke omgeving leven, ervaren deze verbinding als heel tastbaar. Als iets wat hun voedt, wat weldadig is, niet alleen voor de ziel, maar ook voor fysiek en emotioneel welzijn zorgt.

Systemische opstellingen lenen zich bij uitsteek om relaties, dynamieken tussen personen en andere objecten, zelf energetische, collectieve velden te onderzoeken. Een van de wetmatigheden, die cruciaal is voor relaties, is de balans van uitwisseling.

Afhankelijk van de natuur

Deze uitwisseling wordt door inheemse volkeren ook in betrekking tot hun relatie met de natuur in acht genomen. In de wetenschap dat wij mensen voor ons overleven afhankelijk zijn van de natuur en alles wat zij voortbrengt. Zonder zuurstof om te ademen, zonder water en voedsel en zonder de warmte van de zon zouden wij al lang uitgestorven zijn, sterker nog wij zouden niet eens bestaan.

Veel, vooral jonge mensen in onze westerse wereld voelen deze onbalans vandaag de dag tussen mensen en onze natuurlijke omgeving en geven aan hun gevoelens heel terecht uiting. Zij houden mijn generatie en de generatie voor mij verantwoordelijk voor de gevolgen, die maatschappelijke en economische groei op onze natuurlijke omgeving heeft.

Monotheïstische religies

In mijn ogen zijn wij als Westers collectief begonnen deze verbinding met onze natuurlijke omgeving te verlaten, toe de monotheïstische religies hun intrede deden. In de bijbel staat in Genesis 1:28 dat de mens over de aarde mag heersen, verderop staat dat hij ook over de dieren, vogels en vissen mag heersen. Wel vermeld de bijbel ook dat je om de zeven jaar de aarde moet laten rusten. Dit collectieve denkbeeld leeft in ons onbewuste voort en is door de industriële ontwikkeling, de secularisering en individualisering van onze westerse wereld in een stroomversnelling terecht gekomen.

Klimaattrauma

Vandaag de dag zijn er veel mensen in onze westerse wereld, die zelfs bang zijn van de natuur. Ik heb in 2018 op het congres crazywise in Utrecht de filosoof Wouter Kusters voor het eerst over klimaatangst en zelfs klimaattrauma horen praten. Er zijn dus hier in Nederland in 2019 mensen, die dusdanig gebukt gaan onder het verlies van hun relatie met onze natuurlijke omgeving, dat zij angststoornissen ontwikkelen, depressief worden en de natuurlijke omgeving als vijandig ervaren.

Wat doet dit met hun en onze ziel ?

Dat weet ik ook niet precies, wat ik wel zelf heb ervaren is dat de verbinding met de natuur, in al haar aspecten, of die nu tastbaar zijn, zoals een wandeling maken in de natuur, een moestuin aanleggen, zwemmen in natuurwater/zee of met ontzag heel oude natuurlijke fenomenen zoals oerbossen, koraalriffen en bergen bezoeken, bijdraagt tot persoonlijk en collectief welzijn.

Dat het actief opzoeken van een zielsverbinding met wat minder tastbare aspecten van onze natuurlijke omgeving, zoals contact zoeken, maken, en onderhouden met bijvoorbeeld de vier elementen, water, lucht, aarde en vuur mijn ziel heeft verrijkt en gevoed. Dat het onderhouden van een relatie met de natuur, in de geest van de balans van uitwisseling, bijdraagt aan fysiek, geestelijk en emotioneel welzijn. Voor individuen, maar ook voor plekken, stukken natuur en de mensen, die er wonen en werken.

Alles hoort erbij

Een opstelling, waarin je je eigen verbinding met de natuur kan ervaren, is misschien net even iets anders dan een opstelling waarin jij het systeem van je familie of organisatie mag aanschouwen. Het leidt vaker dan niet tot het besef, dat wij allen ingebonden zijn, afhankelijk van elkaar en onze omgeving.

Dat wij een wij zijn, ook ten opzichte van het grote systeem natuur, en geen ik. Aan ons de keuze of dit voortaan een gezonde of ongezonde afhankelijkheid mag zijn.

Daarom pleit ik in het systemische werk, waar iedereen hoort erbij, een van de ondergrondse wetmatigheden is voor : alles hoort erbij! Niet alleen mensen, maar alles wat leeft, wat bezielt is. Ook de natuur in al haar verschijningsvormen.

Wil jij dit zelf ervaren? Kom naar de opstellingenbeurs 10.11.2019 in Gent.

Meer informatie en aanmelden: https://lnkd.in/gvERH5k

About the Author

Ik ben een pro actieve mensen mens gespecialiseerd in out of de box oplossingen.Door mijn achtergrond in drama, filosofie, systemisch werk en Sjamanisme neem ik grotere verbanden waar, hoor ik het ongezegde en ben ik ondertussen expert in de verruiming van waarneming.Ik stel de vragen die openen, voorbij het zichtbare. Daarmee faciliteer ik verandering in vastgelopen situaties. In de persoonlijke sfeer, in teams en voor ondernemers.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Boek nu een sessie of neem contact op

Boek een 1 op 1 sessie of een jaartraining bij Sabine.

>