Blokkades oftewel innerlijke weerstand kan je ook andersom zien: het is geblokkeerde levensenergie/levenskracht, die eigenlijk wilt stromen, maar hierin door iets gehinderd wordt, dat niet in het bewustzijn is. Iets dat door innerlijke ( onbewuste) loyaliteit aan iets of iemand, die niet in ( het bewuste) beeld is, als het ware de levenskracht de andere kant optrekt. Daardoor ontstaat ( energetisch) een impasse. Om deze te deblokkeren is het van voordeel om te kijken wat of wie de tegenstrijdige energieën zijn, die elkaar blokkeren of opheffen, zodat het niet kan stromen.

Je zou om hiermee een begin te maken innerlijk tegen datgene wat onderdeel van de blokkade is kunnen zeggen:

“Ik zie je, ik weet niet wat of wie je bent, maar ik neem je waar”.

Dan kan je vervolgens voelen of je een beeld krijgt van wat of wie het is.

Als je geen beeld krijgt is ook goed.


Op een andere manier eren

Zeg dan innerlijk tegen datgene of diegene die je hebt gevoeld (of niet) of innerlijk hebt  waargenomen: “Dank je wel dat je in mijn leven aanwezig was, ik ben nu zover om jou of jullie los te laten. Kijk vriendelijk op mij, als ik jou of jullie voortaan op een andere manier ga eren. En mijn leven zonder blokkade, zonder deze weerstand leidt.”

Systemische opstellingen lenen zich bij uitstek om hiernaar te kijken. Als de oorzaak, de bron van de tegenstrijdige dynamiek in kaart is gebracht, komt vanzelf beweging in het systeem. Na het uitspreken van een gepast zin of het toepassen van een interventie stroomt de levenskracht weer en de gevoelde weerstand neemt af.

Als je een blokkade, weerstand in je huidige (werk) situatie ervaart is misschien een tweeluik consult : crossroads nu precies het juiste voor jou.

Lees hier meer over onder het kopje: Sjamanisme: Crossroads


#opstellingen #systemischwerk #systemischeopstellingen #systemischcoachen #crossroads #bewustzijn #persoonlijkeontwikkeling

About the Author

Ik ben een pro actieve mensen mens gespecialiseerd in out of de box oplossingen.Door mijn achtergrond in drama, filosofie, systemisch werk en Sjamanisme neem ik grotere verbanden waar, hoor ik het ongezegde en ben ik ondertussen expert in de verruiming van waarneming.Ik stel de vragen die openen, voorbij het zichtbare. Daarmee faciliteer ik verandering in vastgelopen situaties. In de persoonlijke sfeer, in teams en voor ondernemers.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Boek nu een sessie of neem contact op

Boek een 1 op 1 sessie of een jaartraining bij Sabine.

>