Het sjamanistische veld: Vakinhoudelijke verdieping voor systemische coaches, therapeuten en opstellers. Verbreeding van je systemische blik.

Op 17 oktober 2020 begon het jaartraining Het Sjamanistische veld 2020-2021. Met een aantal systemische coaches en therapeuten gingen we onderzoek  om het sjamanistische veld te verkennen, te leren over wat Sjamanistisch gedachtengoed kan bijdragen aan het werk als opsteller, systemisch coach of therapeut. Verbreeding en verdieping van jouw systemische blik op......

Energetische hygiene, bescherming en ethiek bij het werken met energie


Energetische hygiene, bescherming en ethiek bij het werken met energie  zijn voor mij de basisbeginselen, als je werkt met energetische, systemische velden in opstellingen of met (systeem-) energie in je eigen praktijk.

Het is altijd leuk om mensen meer bewustzijn te laten ervaren over hoe groot je eigen energetische lichaam is en hoe die resoneert met anderen lichamen en grotere, systemische velden. Te leren hoe je ervoor zorgt, dat je in balans blijft bij het werken met moeilijke thema's zoals persoonlijk en collectief trauma.

Präsenz


Präsenz is het Duitse woord, dat aangeeft dat je volledig in het hier en nu, met alles wat je meebrengt, aanwezig kunt zijn. Als je een bewustzijn hebt over de grote en conditie van je eigen energetische lichamen, is het geen kwestie van hoe je präsent bent, maar in welke mate. Je eigen ervaringen over hoe je energetisch bestaan resoneerd met anderen is vaak beinvloed door innerlijke (collectieve ) overtuigingen.

 

Door verdieping in het Sjamanistische veld en haar gedachtengoed kom je andere collectieve overtuigingen tegen. Collectieve beelden, die naar mijn mening holistischer zijn, dan die van de gemiddelde Westserse persoon.


Het sjamanistische veld:


  • Levenskracht: wat is het? Hoe boor je de juiste mate aan? Wat doe je als er te veel of te weining in een individueel leven aanwezig  is?
  • Werken met Het Wiel
  • Krachtbronnen buiten en binnen jezelf
  • Wat voegen interfaces, zoals altaren, schilden, ratels en trommels toe bij het werken met energetische, systemische ( familie-) velden?
  • Het trauma van onze zintuigen: waarnemen zonder stoorzenders
  • Begeleiding en ondersteuning vanuit de niet-tastbare werkelijkheden
  • Het voorouderlijk veld: Belemmering of zegening?
  • De ziel(en)

Zijn onder andere onderwerpen, die we gezamelijk hebben onderzocht en nog zullen onderzoeken.Daardoor verbreed en verdiept zich je systemische blik, je krijgt letterlijk een bredere kijk op (familie-) systemen.

Hartelijk dank aan alle deelneemsters voor jullie moed om het onbekende te onderzoeken, jullie eigen input, vanuit jullie individuele achtergrond en jullie  fijne aanwezigheid!

Meer weten? Lees hier :

Het sjamanistische veld Jaartraining 2020-2021

of mijn blog over hoe het Sjamanisme in mijn leven kwam:

https://www.desystemischeblik.nl/crazywise/

In het najaar 2021 beginnt het jaartraining 2021-2022.

Wil je meer info wat het Sjamanistische veld aan jouw praktijk of ontwikkeling als opsteller, systemisch coach of therapeute zou kunnen bijdragen? Neem contact met mij op via https://www.desystemischeblik.nl/contact2/ of bel 0618275619

Wil je meer weten over Sjamanisme? Kijk eens op de pagina van Daan van Kampenhout: https://daanvankampenhout.com/shamanism/
About the Author

Ik ben een pro actieve mensen mens gespecialiseerd in out of de box oplossingen.Door mijn achtergrond in drama, filosofie, systemisch werk en Sjamanisme neem ik grotere verbanden waar, hoor ik het ongezegde en ben ik ondertussen expert in de verruiming van waarneming.Ik stel de vragen die openen, voorbij het zichtbare. Daarmee faciliteer ik verandering in vastgelopen situaties. In de persoonlijke sfeer, in teams en voor ondernemers.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Boek nu een sessie of neem contact op

Boek een 1 op 1 sessie of een jaartraining bij Sabine.

>