Hoe neem je volop verantwoordelijkheid voor je eigen welzijn?

Bewustwording wat allemaal van (onbewuste) invloed is op je gevoel van welzijn kan fundamentaal bijdragen aan je eigen gevoel van welbevinden. Het besef dat ik meer bent dan ik, dat ik deel uitmaakt van wij en Wij heeft mij veel innerlijke vrijheid en autonome zeggenschap over de kwaliteit van mijn eigen leven opgeleverd.

De wereld waarin wij leven is nog steeds volop in beweging, zoekend naar een nieuw evenwicht in het leven met het Corona virus.

Ik neem heel sterk waar, dat er nog steeds veel onrust in de (onbewuste) collectieve velden mijn aandacht afleid van het zijn in het hier en nu. Onrust die gepaard gaat met (onbewuste) angsten, verharding, zwart wit denken en een gevoel van machteloosheid.

Meer dan twintig jaar geleden voerde het gevoel van machteloosheid de boventoon in mijn eigen leven. Als je meer hierover wilt weten lees mijn blog

Door de begeleiding van mijn mentor, vriend en collega Daan van Kampenhout en het werken met Sjamanisme leerde ik vrij snel dat er maar een iemand is, die aan het roer van mijn leven staat: ik

Verantwoordelijkheid voor je eigen welzijn


Dat ik de enige persoon ben, die verantwoordelijk is voor mijn eigen welzijn. Dat ik door te leren over systemische wetmatigheden en sjamanistische technieken meer grip op mijn eigen leven kan verkrijgen en het door het concreet toepassen van energetisch en sjamanistisch werken mijn leven een stuk makkelijker en aangenamer maak.


Het beoefenen van sjamanistische technieken, zoals uitreiken naar andere velden en hulpbronnen, Bidden en het aankijken van mijn eigen (voorouderlijke) verstrikkingen middels ( familie-) opstellingen heeft  mij vooral het gevoel gegeven, dat ik aan het roer sta van mijn eigen leven en welzijn.

Ik ervaar ondertussen in verbinding met sjamanistische en systemische velden een innerlijke vrijheid en een gevoel van autonomie zodat ik mijn koers zelf kan bepalen rekening houdend met (onbewuste) loyaliteiten.

Meestal kan ik op mijn eigen (onbewuste) loyaliteiten niet de vinger leggen, ik heb ook mijn eigen blinde vlekken, net zoals iedereen. Dus heb ik iemand anders nodig, die ik vertrouw om dit gebied samen met mij of voor mij te onderzoeken.

Ik heb de afgelopen vijfentwintig jaar telkens weer geleerd, dat (onbewuste) loyaliteiten vaak remmend of belemmerend werken om voluit te kunnen leven. Door deze middels opstellingen of een sjamanistische reis in het bewustzijn te brengen, bewust aan te kijken en een keuze te maken of ik hierin nog steeds mee wil gaan of of nu de tijd rijp is om deze bepaalde innerlijke loyaliteit te laten gaan is het mogelijk om echt volluit te leven.

Ik heb dus altijd een keuze, alleen is die mij niet altijd bewust. Sterker nog in sommige (familie-) systemen is het duidelijk voelbaar dat het thema kiezen en eigen verantwoordelijkheid nemen voor je eigen welzijn niet met vriendelijke ogen wordt aangekeken. Omdat misschien iets of iemand hier schade van heeft ondervonden.

Ik=wij

Na vijfentwintig jaar Sjamanisme beoefenen en meer dan twintig jaar opstellingen begeleiden kan ik er niet meer omheen te aanvaarden dat ik meer ben dan een individu. Dat ik in de onderstroom verbonden ben met mijn familiesysteem en iedereen, die daar bij hoort. Dat ik als het ware geen ik ben maar een wij. En soms horen bij dat wij meer dan bloedsverwanten. Mijn man en ik ontdekten bijna tien jaar geleden middels een opstelling voor onze oudste zoon, dat de Russen een belangrijke rol in mijn familiegeschiedenis innemen en daarom ook bij mijn en ons systeem horen.

Lees hier meer over in mijn  blog:https://www.desystemischeblik.nl/waarom-een-systemische-opstelling-doen-bij-leermoeilijkheden-artikel-over-systemische-verstrikking/

De Russen hadden en hebben dus invloed op mijn eigen gevoel van welzijn, ondanks ik hier niet veel van afwist. Zij zijn na deze opstelling bewust onderdeel geworden van mij en ons gezin. Uiteraard waren ze dat daarvoor ook al, dat heeft de opstelling duidelijk laten zien. Maar na de opstelling was ik mij voor het eerst ervan bewust, dat zij deel uitmaken van mijn en ons wij. De opstelling maakte ons ook bewust ervan wij dus ook onderdeel zijn van dader en slachtoffer velden, ook een groter veld in verband met het wij, net zoals veel archetypische collectieve velden.

Ik ben dus onderdeel van wij en soms neem ik door die toegang tot de verbondenheid met wij en de collectieve velden, die in de ondergrond invloed op mijn welzijn uitoefenen veel meer waar dan mij lief is. Zeker nu in deze pandemie voel ik de onderstroom, het collectief met mijn ik en wij mee resoneren. Ik neem vanuit het wij waar dat er angst, machteloosheid, frustratie, verwarring en woede  de boventoon in het collectief voeren. Weliswaar waargenomen vanuit het menselijke collectief met al de systemen, die wij mensen zo hebben ingericht.

Ik=wij=Wij

Vanuit de plek van ik,in mijn hoedanigheid als  Sjamanisme beoefenaar en systemisch opsteller, in verbinding met het wij, het collectief van alle mensen, die zich hiermee uiteenzetten, heb ik ook toegang tot niet menselijke velden.

Velden, die door inheemse tradities en samenlevingen, die zich als onderdeel van een geheel waarnemen, gewoven zijn. Velden, die, als je ze bezoekt en verkent een bewustzijn doen groeien, dat er veel meer is dan het wij van alleen verbondenheid tussen mensen en door mensen gecreƫerde systemen.

Dat je verbondenheid kan ervaren met elementen in de natuur, met de natuur op zich, met dieren, planten, bomen, stenen, bergen, de zee, met Spirithelpers, met het veld van de paddenstoelen, met het veld van de vier ( of 5) elementen water, aarde, lucht en vuur met datgene, wat op de achtergrond alles vormgeeft: de Schepper of zelfs met het Grote Mysterie of de grote Geest zoals Bert Hellinger het ordende principe in het Universum noemde hebben zij ons voor. Zij nemen zich waar als onderdeel van Wij, van alles wat leeft. 

Ook hier in het Westen groeit een bewustzijn, zeker onder opstellers en mensen die aardgebonden spiritualiteit beoefenen dat wij meer zijn dan wij, dat wij verbonden zijn met Wij met een hoofdletter, om aan te geven dat dit Wij een sacrale componente heeft, een verbinding met het onbenoembare, het Heilige.

Je zou  kunnen stellen dat ik niet alleen een individu (ik) ben, ik ben  ook onderdeel van menig menselijk systeem(wij) en ook dat ik en wij deel uitmaken van alles wat leeft, verbonden zijn met  het Wij.

Dit  bewustzijn van verbondenheid met het Wij, missen veel mensen in de velden van de Westerse samenlevingen.

 
Als ik deze verbinding met het Wij actief opzoek, middels bewustzijnsoefeningen, systemische opstellingen, een ritueel of gerichte aandacht en focus bij het bidden bied dat voor mij een evenwicht aan alle angsten, gevoelens van machteloosheid en frustraties uit het collectieve veld. Op die manier kan ik op mijn plek staan in verbondenheid het Wij met kracht (bronnen) buiten en binnen mijzelf,krachten en velden, die mijn ik en wij beinvloeden, die ik vanuit het ik niet kan bevatten maar vanuit het Wij een verbondenheid en welzijn ervaar die mee resoneren met een groter geheel. Waarin alles is, zonder oordeel.

 
Het virus als onderdeel van Wij


Het Wij behelst al onze verwanten, zoals veel inheemse tradities al onze niet menselijke medebewoners op deze aarde noemen, dus ook alle micro-organismen, schimmels, bacteriĆ«n en virussen. Het menselijk lichaam is een groot netwerk van samenwerkingsverbanden. Micro-organismen helpen ons gezond te blijven en tegelijkertijd hebben zij het potentieel om ons ziek te maken. Vanuit de ordening in de tijd bezien zijn alle micro-organismen miljarden jaren ouder dan het menselijk ras. Hun maakt het absoluut niets uit hoe wij tegen hun aankijken en of we wel of niet een menig over hun hebben. Ze zijn er gewoon ook. Deze gedachte geeft mij innerlijke rust en een positief gevoel van verbondenheid met het Wij. Vanuit deze plek kan ik makkelijk het niet-weten omtrent alle ontwikkelingen in verband met veranderingen rondom hoe wij met het leven met Corona  nog zullen omgaan omarmen.

Leestip:Verweven leven: de verborgen wereld van schimmels van Merlin Sheldrake https://g.co/kgs/iS7pVV

#opstellingen #Sjamanisme #Bewustzijn #bewustwording #Familieopstellingen #systemischcoachen #systemischescoaching

About the Author

Ik ben een pro actieve mensen mens gespecialiseerd in out of de box oplossingen.Door mijn achtergrond in drama, filosofie, systemisch werk en Sjamanisme neem ik grotere verbanden waar, hoor ik het ongezegde en ben ik ondertussen expert in de verruiming van waarneming.Ik stel de vragen die openen, voorbij het zichtbare. Daarmee faciliteer ik verandering in vastgelopen situaties. In de persoonlijke sfeer, in teams en voor ondernemers.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Boek nu een sessie of neem contact op

Boek een 1 op 1 sessie of een jaartraining bij Sabine.

>