Wat versta je onder inheemse volken?

De Werkgroep van de Verenigde Naties voor Inheemse Volkeren kwam in 1972 met de volgende definitie:

Inheemse volkeren bestaan uit de nakomelingen van de volkeren die het huidige territorium van een land volledig of gedeeltelijk bewoonden in de tijd dat personen van een andere cultuur of etnische oorsprong daar arriveerden, hen overwonnen door verovering, bevolking of op een andere manier, hen tot een niet-dominante of koloniale positie brachten; die tegenwoordig meer in overeenstemming met hun eigen sociale, economische en culturele gebruiken en tradities leven dan met de instituties van het land waar ze nu deel van uitmaken, in een staatsstructuur waarin overwegend nationale, sociale en culturele eigenschappen van andere bevolkingssegmenten domineren.(Bron: Wikipedia)

 

Ik heb zelf ervaren hoe het is om een langere periode bij de familie Kouyate , onderdeel van de ethnische groep Mandinka (inheems volk in West Afrika) te leven. Ik heb jaren gestudeerd met medicijn mensen van de Lakota ( Native American).Ik veel geleerd van leraren uit de onzichtbare werkelijkheden, die afstammen van de Sami ( Noordelijk ScandinaviĆ«)  en verscheidene Siberische volkeren.

Voor mij zijn inheemse volkeren , groepen van mensen, die (nog) in verbinding met hun natuurlijke omgeving leven. Die zichzelf als levend onderdeel van bijvoorbeeld de streek waarin ze wonen waarnemen.

Die interne gedragsregels hebben, de gebaseerd zijn op het principe dat iedereen in de groep een unieke bijdrage levert aan het geheel. Dat daarom de gehele groep meer is dan de som der delen.

Inheemse volkeren voelen zich verbonden met alles wat is, omdat zij ervan uitgaan dat alles wat leeft bezielt is. Middels deze zielverbinding kunnen zij  met alles communiceren. De communicatie specialisten worden in verschillende tradities en culturen anders benoemd:

  • Sjamaan
  • Vieux sage
  • Medicijnvrouw,  medicijnman
  • Sangoma

Het zijn teveel om op te noemen.

Ieder lid van een tribe kan op zijn manier communiceren met alles wat bestaat, maar voor de hele groep (tribe) of ingewikkelde vraagstukken zijn bovengenoemde de aangewezen personen.

 

About the Author

Ik ben een pro actieve mensen mens gespecialiseerd in out of de box oplossingen.Door mijn achtergrond in drama, filosofie, systemisch werk en Sjamanisme neem ik grotere verbanden waar, hoor ik het ongezegde en ben ik ondertussen expert in de verruiming van waarneming.Ik stel de vragen die openen, voorbij het zichtbare. Daarmee faciliteer ik verandering in vastgelopen situaties. In de persoonlijke sfeer, in teams en voor ondernemers.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Boek nu een sessie of neem contact op

Boek een 1 op 1 sessie of een jaartraining bij Sabine.

>