Ik ervaar deze zomer zoals zoveel anderen, dat flexibiliteit in onze post corona wereld van steeds groter belang is.

Flexibiliteit met jezelf, maar ook telkens weer met de context, waarin wij op dit moment leven.

uitzoomen

Natuurlijk, als je helemaal uitzoomt lijken problemen, zoals geannuleerde vakanties, files op de snelwegen en vertraagde leveringen van producten en diensten misschien wel echt "first world problems".........maar als het jouw vakantie is, die niet doorgaat of jouw fiets, die nu niet gemaakt kan worden, omdat de onderdelen niet te verkrijgen zijn, moet je als mens in de Westerse samenleving een nieuw evenwicht zien te vinden. Een nieuw evenwicht tussen (oude) verwachtingen en de nieuwe realiteit.

flexibiliteit

Hoe flexibel kan jij met de voortdurend veranderende context omgaan? Wordt je chagrijnig van, of deert het jouw helemaal niet? De zomer leent zich door zijn onderstroom van oogsten, feest vieren en genieten om al met het oog op het seizoen, wat nog gaat komen (de herfst), de balans op te maken.

Ik heb nu in de zomer meer tijd en ruimte om op een ontspannen manier naar mijn innerlijke beslommeringen te kijken, al is het misschien nog niet het juiste tijdstip om er echt wat aan te doen.

Ik benut de zomer, de lome dagen en vrije tijd om uit te zoomen en mijn leven, mijn werk en mijn relaties op een ontspannen manier te laten passeren om te voelen wat nog klopt, waar energie inzit en waar niet. Vervolgens ga ik in de herfst aan de slag met innerlijk de balans op te maken. Hiervoor gebruik ik een systemisch format : de systemische boedelscheiding.

systemische boedelscheiding

Middels het format systemische boedelscheiding kan je innerlijk de balans opmaken en onderzoeken wat bepaalde situaties of relaties jou hebben gebracht en wat ze jou hebben gekost. Tussen deze twee polen liggen vaak (onbewuste) dynamieken, waarin levenskracht en levensvreugde opgesloten kunnen zitten.

innerlijk de balans opmaken

Ik vergelijk het vaak met verhuizen: Als je gewild of ongewild verhuist naar een ander huis of  een andere woning, moet je jouw spullen uitzoeken. Je moet beslissen wat gaat mee en wat blijft achter , of gaat weg. In ons innerlijk doen we dat zelden tot nooit. Stel je eens voor hoe je innerlijk, als het een huis zou zijn, ondertussen eruit zou zien, als je meer dan 50 jaar niet had opgeruimd……en nooit verhuist bent.

Om überhaupt innerlijk ruimte te ervaren, moet je dus innerlijk ruimte maken, maar hoe?

wat heeft het gebracht? wat heeft het gekost?

De systemische boedelscheiding is in dit geval voor veel mensen een uitstekend tool om hun leven , werk of relatie met een denkbeeldige kam door de pluizen om erachter te komen, wat het hun heeft gebracht, maar ook wat het heeft gekost.

Het is ook hier van voordeel dit met een doorgewinterde systemische coach of opsteller te doen. Zelf zie je vaak ( zeker als je beginnend bent) niet per se datgene, wat het jou heeft gekost, omdat het jouw leven is en je misschien een mooi verhaal hebt verzonnen om ermee te kunnen leven, dat de prijs misschien veel te hoog was, en je toch door moest gaan.

Of je hebt geen erg in wat het jou heeft gebracht omdat je er nooit bij hebt stil gestaan, het nooit hebt opgehaald en geïntegreerd. Een onbevangen derde kan je hierin vanuit een neutrale plek begeleiden.

Pas als in kaart is gebracht wat het heeft gekost en wat het heeft gebracht kan je het ene integreren, je helemaal eigen maken en het andere loslaten, zodat het werkelijk uit je leven verdwijnt en  niet meer vanuit de ( onbewuste) onderstroom je zijn beïnvloed.

meer flexibiliteit

Meer innerlijke ruimte, integratie en een gevoel van innerlijke vrijheid zijn vaak het resultaat van een systemische boedelscheiding. In situaties waarin je eerder misschien niet zo flexibel was voel je ineens dat niets je meer bindt, dat het mogelijk wordt om vanuit een neutrale plek te handelen, flexibel te zijn en met de situatie mee te bewegen, zonder oordeel, zonder frustratie.

Na een systemische boedelscheiding ervaar  ik veel meer flexibiliteit en voel mij ernaar weer vol kracht om met alles in onze constant veranderende wereld om te gaan.

Veel plezier deze zomer met genieten, uitzoomen en eventueel zie ik jou na de zomer graag voor een systemische boedelscheiding 😉

#systemischwerk #opstellingen #systemischeboedelscheiding #systemischcoachen #systemischcoaching #flexibiliteit #uitzoomen
About the Author

Ik ben een pro actieve mensen mens gespecialiseerd in out of de box oplossingen.Door mijn achtergrond in drama, filosofie, systemisch werk en Sjamanisme neem ik grotere verbanden waar, hoor ik het ongezegde en ben ik ondertussen expert in de verruiming van waarneming.Ik stel de vragen die openen, voorbij het zichtbare. Daarmee faciliteer ik verandering in vastgelopen situaties. In de persoonlijke sfeer, in teams en voor ondernemers.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Boek nu een sessie of neem contact op

Boek een 1 op 1 sessie of een jaartraining bij Sabine.

>