wat is het weefsel van een team - de systemische blik

Overall waar mensen in een groep bij elkaar komen vormt zich een weefsel, een veld, een systeem. Hoe langer deze groep met elkaar is, werkt of leeft hoe sterker en complexer het weefsel wordt.

Wat is het weefsel van een groep?

Het weefsel is meer dan de individuen bij elkaar en bevat ook alles wat deze individuen uit hun achtergrond meenemen, zelfs als dat nooit genoemd wordt.Denk hier bijvoorbeeld aan een andere etnische achtergrond, (onbewuste)  innerlijke loyaliteit richting een bepaalde (geloofs -) overtuiging   of niet geheeld trauma.

Dit weefsel bevat alle informatie , die voor groepsprocessen van belang is.Ook informatie over de geschiedenis van deze groep, de plek waar de groep of het team vertoeft en de grotere verbanden waarvan die groep of dat team deel uit maakt. Ook leden, die de groep al verlaten hebben, zijn als een soort echo in het weefsel aanwezig.Net zoals leden, die in de toekomst deel van dit weefsel zullen worden in potentie al bijdragen aan het weefsel zo als dat nu is.

Wanneer speelt het weefsel van een groep op?

Zeker zal je bij de dagelijkse gang van zaken zelden met de volle omvang en diepte van het weefsel te maken hebben. Op de werkvloer meldt dit weefsel zich vooral als alles heel goed gaat. Dan ervaart iedereen in de groep dat het stroomt, dat er voldoende energie is, dat het werk vlot en dat de onderlinge relaties fijn aanvoelen.

Het roert zich ook als er moeilijkheden zijn, dan toont het zich in de vorm van gedoe, weerstand, conflicten en werkprocessen, die stroef verlopen.

Gedoe als kans om dieper te kijken

In tijden van verandering of crisis kan het zich voordoen dat enkele individuen (of een subgroep) in een groep of team signalen uit de diepte van het weefsel oppikken en zich (onbewust ) ermee identificeren. Dat kan ertoe leiden dat het erop  lijkt dat deze individuen weerstand vertonen tegen de geplande verandering.

Dit gedoe is een kans om het hele weefsel van de groep te bekijken: Het gedoe, het probleem als spreekbuis van iets te zien, dat blijkbaar gezien en gehoord wilt worden om verder te kunnen gaan.

Je kan het weefsel van je groep of team zien als een energetisch tapijt, geweven uit alles wat jullie met elkaar meebrengen. Bewust en onbewust. Inclusief onderstroom (alles wat in de achtergrond speelt), bovenstroom ( verbinding met alles wat zich uit de toekomst al aandient) en de realiteit , die iedereen daadwerkelijk ziet.

About the Author

Ik ben een pro actieve mensen mens gespecialiseerd in out of de box oplossingen.Door mijn achtergrond in drama, filosofie, systemisch werk en Sjamanisme neem ik grotere verbanden waar, hoor ik het ongezegde en ben ik ondertussen expert in de verruiming van waarneming.Ik stel de vragen die openen, voorbij het zichtbare. Daarmee faciliteer ik verandering in vastgelopen situaties. In de persoonlijke sfeer, in teams en voor ondernemers.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Boek nu een sessie of neem contact op

Boek een 1 op 1 sessie of een jaartraining bij Sabine.

>