Systeem fenomenologisch waarnemen is volstrekt anders dan waarnemen in het dagelijks leven...

en ook weer niet.

Iedereen bezit een systemisch zintuig en weet waar bijvoorbeeld de goede plek voor hem/haar in een groep of organisatie  is. Iedereen voelt bij grote collectieve prestaties of bijeenkomsten weleens dat zijn/haar haartjes recht overeind staan. bijvoorbeeld bij de Nederlandse dodenherdenking, of het zingen van het Wilhelmus bij de huldiging van een sporter bij de olympische spelen. Dat zijn waarnemingen waar jezelf resoneert met een systeem.

Scholen van systeem fenomenologisch waarnemen 

De manier waarop je systeem fenomenologisch waarnemen kan scholen is in eerste instantie bewustwording van de verschillende kanalen, die dit zintuig bevat.

Bewustwording van het lijf (lichaamsbewustzijn), het vermogen om in de ruimte om je heen en binnen jezelf en gevoel van ruimtelijk positionering waar te nemen (spatial awarenes) en perceptie.

Perceptie bij systeem fenomenologisch waarnemen 

Perceptie betekent letterlijk waarneming. Dit proces gaat gepaard met interpretatie, selectie en organisatie van zintuiglijke informatie.

Systeem fenomenologisch waarnemen is iets wat in de praktijk geoefend wordt, je kan het je niet theoretisch eigen maken, omdat het waarnemen met je lijf gebeurt.

De meeste ervaren opstellers hebben door jarenlang opstellingen te begeleiden hun geheel eigen manier van waarnemen middels learning by doing ontwikkelt.

Systemisch waarnemen heeft drie componenten:

  • Lichaamsbewustzijn
  • Spatial awareness
  • Een veelvoud aan factoren die onze perceptie be├»nvloeden: informatieverwerking in het brein, sensitiviteit, empathisch vermogen, leerstijlen, je relatie met je eigen zintuigen, collectieve verstrikking, trauma, innerlijke houding, mate van bewustzijn, wereldbeeld en meer.
About the Author

Ik ben een pro actieve mensen mens gespecialiseerd in out of de box oplossingen.Door mijn achtergrond in drama, filosofie, systemisch werk en Sjamanisme neem ik grotere verbanden waar, hoor ik het ongezegde en ben ik ondertussen expert in de verruiming van waarneming.Ik stel de vragen die openen, voorbij het zichtbare. Daarmee faciliteer ik verandering in vastgelopen situaties. In de persoonlijke sfeer, in teams en voor ondernemers.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Boek nu een sessie of neem contact op

Boek een 1 op 1 sessie of een jaartraining bij Sabine.

>