Systemische opstellingen: een methodiek, die het mogelijk maakt om grotere verbanden waar te nemen, onderstromen in kaart te brengen en naar oorzaken van (hardnekkige) patronen te kijken.

Opstellingen werken in een ruimtelijke omgeving, in het echt: op tafel, in de ruimte en in de innerlijke verbeelding: in je innerlijke ruimte.

De drie basis wetmatigheden

  • ORDENING in de tijd
  • BINDING tussen leden van een levend systeem
  • BALANS in uitwisseling

bepalen in hoge mate of een systeem wel of niet evenwichtig kan functioneren.

Elk levend systeem is dynamisch en interactief met andere systemen.

Systemische interventies kunnen een impuls tot duurzame verandering in een systeem faciliteren: Een van de meest effectieve is het constateren van de werkelijkheid zoals die is.

About the Author

Ik ben een pro actieve mensen mens gespecialiseerd in out of de box oplossingen.Door mijn achtergrond in drama, filosofie, systemisch werk en Sjamanisme neem ik grotere verbanden waar, hoor ik het ongezegde en ben ik ondertussen expert in de verruiming van waarneming.Ik stel de vragen die openen, voorbij het zichtbare. Daarmee faciliteer ik verandering in vastgelopen situaties. In de persoonlijke sfeer, in teams en voor ondernemers.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Boek nu een sessie of neem contact op

Boek een 1 op 1 sessie of een jaartraining bij Sabine.

>