Dankbaarheid

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dankbaar zijn je veerkracht verhoogt. Dat oprechte dankbaarheid leidt tot een meer positieve levenshouding, sterkere sociale contacten en een verbeterd gevoel van welzijn.

Al mijn traditionele leraren, Westers of niet Westers, benadrukten het grote belang van dankbaarheid. Dankbaarheid, dat je bestaat, dat je gezond bent, dat je te eten heb en onderdak, dat elke dag de zon opgaat, dat feitelijk de aarde ons voedsel voortbrengt(ook komen er tegenwoordig veel mensen, transport, fabrieken en meer erbij kijken).Dat jij onderdeel bent van alles wat leeft.

Dankbaar voor vrijheid

Dat wij de vrijheid hebben om in onze vrije tijd te doen en laten wat wij voor goed achten, bijvoorbeeld dat je in de gelegenheid bent naar een Seminar, workshop of open avond over familieopstellingen te gaan, daar deel van mag uitmaken. Dat je hiervoor de nodige financiële middelen, de tijd en de geestelijke mogelijkheden hebt. Dat je middels therapie, familieopstellingen, rituelen, ceremonies of andere vormen van verwerking inzicht in het ontstaan van je eigen overlevingsstrategieën op kan doen, deze na mogelijkheid kan integreren om een stukje heler door het leven te gaan.

Dankbaar voor wie je nu bent

Zij dusdanig te eren dat je er dankbaar voor bent omdat ze jouw tot degene hebben gemaakt die je nu bent. Dat je datgene wat heb beleefd in vrijheid met anderen mag delen, dat je het vervolgens in je persoonlijke leven kan en wil integreren, zodanig een heler en completer mens wordt, die weet dat er meer is dan onze schoolwijsheid ons voorleeft.

Dankbaar voor ons geprivilegieerde Westerse bestaan


Wij Westerlingen nemen heel veel voor vanzelfsprekend. Dat het ons over het algemeen financieel goed vergaat, dat niemand honger lijdt, dat wij een dak boven ons hoofd hebben en een verwarming die het doet, dat er een douche en stromend water in ons huis aanwezig zijn. Dat eenieder naar school mag gaan. Dat de meesten van ons zich in een economische positie bevinden, die het mogelijk maakt, dat wij ons beroepsmatig en spiritueel kunnen ontplooien. Ons is dit vaak niet bewust. Hierbij even stil te staan en dankbaar te zijn draagt bij aan ons welzijn.

Dankbaarheid en wetenschap

Ernst Bohlmeijer en Monique Hulsbergen verdiepten zich in internationaal wetenschappelijk onderzoek en ontdekten dat dankbaarheid een van de krachtigste hefbomen is voor meer welbevinden. Dankbaarheid maakt je leven intensiever en vreugdevoller.

'Ik heb lange tijd de kracht van dankbaarheid onderschat. Het leek me wel leuk en aardig, maar was het wel realistisch? Is het niet iets dat je snel kunt overdrijven? Tot ik me erin ging verdiepen en dankbaarheid ook actief in mijn eigen leven begon toe te passen.'

Prof. dr. Ernst Bohlmeijer over zijn boek “De kracht van dankbaarheid” geschreven met Monique Hulsbergen(2018)

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dankbaar zijn je veerkracht verhoogt. Dat oprechte dankbaarheid leidt tot een meer positieve levenshouding, sterkere sociale contacten en een verbeterd gevoel van welzijn.

Lees hier de nieuwste bevindingen op het gebied van neurowetenschap over wat dankbaar zijn in je brein teweeg brengt:

https://ideapod.com/neuroscience-reveals-gratitude-literally-changes-brain-happier/

Inheemse volkeren wisten en weten al eeuwen van het belang om dankbaarheid in het leven een plek te geven, niet alleen als individu, ook als gemeenschap.

Dankbaarheid bij de LakotaIn verschillende Native American culturen horen dankzeggingsceremonies al eeuwen bij het gewone leven. Bij de Lakota heet deze ceremonie Wopila (met hoofdletter, om aan te geven, dat het hier om iets gaat wat heilig is). In deze ceremonie komen mensen onder leiding van een medicijnpersoon bij elkaar om dank te zeggen niet alleen aan de mensen, die iets voor elkaar hebben betekend of gedaan. Maar ook gezamenlijk dankbaarheid uiten jegens ongeziene krachten, die aan een goed en fijn leven hebben bij gedragen. Zoals je dromen, inspiratie, intuïtie en eventuele gidsen, krachtbronnen en steun vanuit je voorouderlijk veld. Zo blijf je verzekerd van steun, inspiratie en (bege-) leiding vanuit de ongeziene werkelijkheden. Plus wordt weefsel van een gemeenschap hechter als je gezamenlijk dankbaar zijn viert.

Dankbaar voor de input van de ongeziene werkelijkheidOmdat wij mensen deel van de levenskringloop uitmaken is dankbaarheid nooit verkeerd, ook je dankbaarheid te uiten jegens ongeziene invloeden in ons leven. Dankbaar voor je dromen, of die wel of niet al gematerialiseerd zijn. Voor inspiratie en resonantie, met mensen, die bij je aansluiten.

Net als je tegen een vriend dankjewel zegt, die iets voor je heeft gedaan, misschien de deur voor je open gehouden heeft, helpt het om dankbaarheid niet als een soort munt te zien, die je inzet of krijgt, maar als een soort basishouding jegens alles wat je meemaakt

Doen:

Om wat meer toegang tot je eigen vermogen om dankbaar te zijn te ervaren kan je bijvoorbeeld deze oefening doen:

Leg een schriftje of notitieboekje naast je bed. Neem elke avond voor het slapengaan 5 minuten de tijd en ga na, waarvoor je vanavond dankbaarheid voelt.

Bijvoorbeeld voor de baan die je nog steeds hebt, voor je rug die vandaag minder zeer doet, voor je partner, die je voor het eten complimenteerde, voor je kinderen omdat ze een lach op je gezicht toverden, voor de ruzie die je met je buurman had, die de lucht tussen jullie heeft  geklaard, voor het schone huis, dat de werkster heeft achtergelaten, voor de  vogels die vanavond zo mooi zongen, voor de maan die je tuin zo helder verlicht.

Voor je overlevingsstrategieën, die mogelijk maken, dat je, ondanks of dankzij het trauma in je familiesysteem, verder leeft…....Misschien heb je al een opstelling gedaan en ervaar dankbaarheid jegens het leven, dat gewoon verder gaat. Nu wat minder zwaar dan voor de opstelling.

Vul algeheel zelf in waarvoor jij je dankbaar voelt.

Schrijf je  persoonlijke woorden van dankbaarheid in je schrift. Doe dit gedurende een maand (of een week, als je niet zoveel tijd hieraan wilt besteden).

Aan het einde van de week of de  maand zal je versteld staan, voor hoeveel je dankbaar kunt zijn.

Koester het gevoel van dankbaar zijn en voel je rijk door alles, wat je mocht ontvangen, vanuit deze of een ongeziene werkelijkheid. 

Delen

Vervolgens kan je alles, waar jij je dankbaar voor voelt,  delen met anderen, met woorden of daden, dan wordt het meer. Het principe van de balans van geven en nemen, die groeit als degene, die iets heeft ontvangen in het vervolg net ietsepietsie meer teruggeeft, wordt  geëerd als jij je  dankbaar zijn deelt met anderen.

Wil je kennis maken met mijn manier om dankbaarheid met anderen te delen?

​https://www.desystemischeblik.nl/opstellingen-systemisch-werk-de-systemische-blik/#workshops​​​

About the Author

Ik ben een pro actieve mensen mens gespecialiseerd in out of de box oplossingen.Door mijn achtergrond in drama, filosofie, systemisch werk en Sjamanisme neem ik grotere verbanden waar, hoor ik het ongezegde en ben ik ondertussen expert in de verruiming van waarneming.Ik stel de vragen die openen, voorbij het zichtbare. Daarmee faciliteer ik verandering in vastgelopen situaties. In de persoonlijke sfeer, in teams en voor ondernemers.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Boek nu een sessie of neem contact op

Boek een 1 op 1 sessie of een jaartraining bij Sabine.

>